Ustawa 2.0

Szanowni Państwo

Ustawa 2.0 kładzie silny nacisk na jakość kształcenia w ścisłej relacji z rozwojem naukowo-badawczym nauczycieli akademickich. Aktywność naukowa, głównie publikacyjna w wydawnictwach międzynarodowych, staże naukowe w uczelniach lokowanych w Academic Ranking of World Universities oraz udział w projektach badawczych, zapewniają nam wysokie kompetencje do prowadzenia przedmiotów, ale także odpowiednio wysoką kategorię naukową niezbędną, aby realizować zadania dydaktyczne na określonym kierunku i profilu kształcenia.

Ustawa 2.0 wymaga od nas ogromnej pracy, ale stwarza także szansę na stworzenie z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu ośrodka naukowego i edukacyjnego o międzynarodowym prestiżu, konkurującego z krajowymi i zagranicznymi uczelniami.

Wszystkich proszę o zaufanie i otwartość na zmiany. Mam nadzieję, że z zaangażowaniem  włączą się Państwo w ten fundamentalny dla przyszłości Wydziału proces.
 

dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu


Treści ustaw

Rozporządzenia

Postępowania w sprawie doktorów

Postępowania w sprawie doktorów habilitowanych

Postępowania w sprawie profesorów tytularnych

Ewaluacja

Aktualności

White Coat Party

Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, IFMSA-Poland Oddział Zielona Góra oraz Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na kolejną edycję imprezy wydziałowej White Coat Party!   

Gwarantujemy świetną zabawę i okazję do poznania nowych ludzi.

POMORSKO-MAZOWIECKA Konferencja Alergologiczna

http://klr.szczecin.pl/wp-content/uploads/2019/10/Konferencja2019.pdf


XIV KONFERENCJA NA TEMAT TRANSPLANTACJI I KRWIODAWSTWA

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego po raz kolejny organizuje zbiórkę krwi.

Każdy kto weźmie w niej udział otrzyma o Pani Marszałek pomidory. Oczywiście oprócz pomidorów będzie też klasyczny pakiet regeneracyjny (tzw. ekwiwalent kaloryczny), czyli czekolady i słodki napój. Do tej pory, podczas zbiorek Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa „wzbogaciło” się od  2015 r. o prawie 300 litrów krwi! Jednak z uwagi na szybko „topniejące” zapasy w banku krwi organizowana jest kolejna akcja.  

Czerwony krwiobus stanie na parkingu przy urzędzie marszałkowskim w środę,  24 lipca w godz. od 9.00 do 14.00. Na krwiodawców czekać będzie także wakacyjna strefa relaksu.

Pamiętajmy - dzień przed oddaniem krwi warto jest się dobrze nawodnić, a w dniu badania obowiązkowo należy zjeść śniadanie!


Studenci lekarskiego; praktyki wakacyjne na Krecie

"W ramach umowy partnerskiej województwa lubuskiego z Kretą dwoje studentów medycyny Uniwersytetu Zielonogórskiego - Olga Grodzka i Piotr Wośkowiak - przebywa obecnie na praktykach na wyspie (...)"

http://lubuskie.pl/news/25684/27/Studenckie-praktyki-na-Krecie/Uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku “pielęgniarstwo”

Prof. Marcin Zaniew znalazł się wśród autorów jednego z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych Nature Genetics i American Journal of Human Genetics

http://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?sukces-prof-marcina-zaniewa-z-katedry-pediatrii-wydziau-lekarskiego-i-nauk-o-zdrowiu-uz

previous | next | page 1/17

Kalendarz wydarzeń

14
11.2019
08:00

Kurs całkowita i nadpochwowa histerektomia laparoskopowa