Organizacja Roku Akademickiego

Uniwersytet Zielonogórski
Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Rok akademicki trwa od 01 października 2018 do 30 września 2019.
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 - 02 października 2018.

STUDIA STACJONARNE

Semestr zimowy

  1. Semestr zimowy: 01.10.2018 do 28.01.2019.
  2. Zimowa sesja egzaminacyjna: od 29.01.2019 do 11.02.2019.
  3. Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 12.02.2019 do 25.02.2019.
  4. Przerwa świąteczna: od 22.12.2018 do 02.01.2019.

Semestr letni

  1. Semestr letni: 18.02.2019 do 14.06.2019.
  2. Letnia sesja egzaminacyjna: od 15.06.2019 do 29.06.2019.
  3. Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 01.09.2019 do 14.09.2019.
  4. Przerwa świąteczna: od 20.04.2019 do 05.05.2019.

Studenci zobowiązani są uzyskać zaliczenia zajęć, zdać egzaminy (w przypadku gdy kończy się dla nich sesja ciągła lub zamierzają ubiegać się o stypendium rektora) oraz złożyć indeks wraz z karta egzaminacyjną w Dziekanacie do dnia 15 września 2018 roku.

STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia dydaktyczne ujęte w planach na rok akademicki 2018/2019 realizowane w terminach według harmonogramów zjazdów:

 

NAZWA WYDZIAŁU

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

SESJA EGZAMINACYJNA

SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA

1

Wydział Artystyczny

brak studiów niestacjonarnych

2

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

13.10.2018 – 23.06.2019

Semestr zimowy
18.02.2019 -03.03.2019
Semestr letni
24.06.2019 - 07.07.2019

Semestr zimowy
04.03.2019 - 17.03.2019
Semestr letni
01.09.2019 – 14.09.2019

3

Wydział Ekonomii i Zarządzania

13.10.2018 – 16.06.2019

Semestr zimowy
04.02.2019 – 17.02.2019
Semestr letni
17.06.2019 – 01.07.2019

Semestr zimowy
18.02.2019 – 03.03.2019
Semestr letni
01.09.2019 – 14.09.2019

4

Wydział Fizyki i Astronomii

brak studiów niestacjonarnych

5

Wydział Humanistyczny

12.10.2018 – 16.06.2019

Semestr zimowy
18.02.2019 -03.03.2019
Semestr letni
17.06.2019 - 01.07.2019

Semestr zimowy
04.03.2019 - 17.03.2019
Semestr letni
01.09.2019 – 14.09.2019

6

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

06.10.2018 – 23.06.2019

Semestr zimowy
02.02.2019 – 15.02.2019
Semestr letni
24.06.2019 – 07.07.2019

Semestr zimowy
16.02.2019 – 01.03.2019
Semestr letni
01.09.2019 – 14.09.2019

7

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 

brak studiów niestacjonarnych

8

Wydział Mechaniczny

06.10.2018 – 16.06.2019

Semestr zimowy
28.01.2019 – 10.02.2019
Semestr letni
17.06.2019 – 01.07.2019

Semestr zimowy
11.02.2019 – 24.02.2019
Semestr letni
01.09.2019 – 14.09.2019

9

Wydział Nauk Biologicznych

06.10.2018 – 16.06.2019

Semestr zimowy
18.02.2019 -03.03.2019
Semestr letni
17.06.2019 – 01.07.2019

Semestr zimowy
04.03.2019 - 17.03.2019
Semestr letni
01.09.2019 – 14.09.2019

10

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

05.10.2018 – 23.06.2019

Semestr zimowy
18.02.2019 -03.03.2019
Semestr letni
24.06.2019 – 07.07.2019

Semestr zimowy
04.03.2019 - 17.03.2019
Semestr letni
01.09.2019 – 14.09.2019

11

Wydział Prawa i Administracji

06.10.2018 – 16.06.2019

Semestr zimowy
04.02.2019 – 17.02.2019
Semestr letni
17.06.2019 – 01.07.2019

Semestr zimowy
18.02.2019 – 03.03.2019
Semestr letni
01.09.2019 – 14.09.2019

12

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

28.09.2018 – 23.06.2019

Semestr zimowy
18.02.2019 -03.03.2019
Semestr letni
24.06.2019 – 07.07.2019

Semestr zimowy
04.03.2019 - 17.03.2019
Semestr letni
01.09.2019 – 14.09.2019

13

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

29.09.2018 – 20.06.2019

Semestr zimowy
28.01.2019 – 10.02.2019
Semestr letni
21.06.2019 - 04.07.2019

Semestr zimowy
11.02.2019 – 24.02.2019
Semestr letni
01.09.2019 – 14.09.2019

Aktualności

Wywiad z prof. Maciejem Banachem “Restrykcyjne diety mogą zrujnować zdrowie”

https://polskiobserwator.de/zdrowie_/uwazaj-restrykcyjne-diety-moga-zrujnowac-zdrowie/

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza na III edycję Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych

http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/badania-kliniczne-i-biomedyczne-badania-naukowe 
Informator


Instrukcja pracy z modułem e-index w ramach programu PracNet

Instrukcja

Jeszcze nie lekarze, a już świetni chirurdzy. Studenci UZ wywalczyli mistrzostwo!

Artykuł: https://www.wzielonej.pl/informacje/uczelnia/jeszcze-nie-lekarze-a-juz-swietni-chirurdzy-studenci-walcza-o-mistrzostwo/
Relacja wideo 1: https://youtu.be/qXINnlRHsJM
Relacja wideo 2: https://streamable.com/4jb4g


UZ blisko nowoczesnego pielęgniarstwa. W styczniu ruszy centrum symulacji

Artykuł: https://www.wzielonej.pl/informacje/uczelnia/uz-blisko-nowoczesnego-pielegniarstwa-w-styczniu-ruszy-centrum-symulacji/


Movember, fantomy i studenci. Nie ma co się krępować, gdy stawką jest życie

Artykuł: http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,24144809,movember-i-studenci-nie-ma-co-sie-krepowac-gdy-stawka-jest.html

W dniu 5 października br. Walne Zebranie Członków dokonało wyboru członków Zarządu IFMSA - Oddział Zielona Góra na rok 2018/2019. Gratulacje!

Prezydent Oddziału: Aleksandra Buczek,
Skarbnik Oddziału: Paweł Bednarek,
Sekretarz Oddziału: Milena Matuszczak,
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Wakacyjnych: Julia Maria Komorzycka,
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego: Weronika Malach,
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej: Karol Nowak,
Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju: Piotr Zieliński,
Delegat Oddziału: Julia Maria Komorzycka

Zapraszamy na stronę IFMSA http://zielonagora.ifmsa.pl/pl/homepage/


Narodowe Centrum Nauki nabór wniosków w konkursach Opus 16, Preludium 16, Sonata 14, Bethoven Classic 3, Bethoven Life 1, Miniatura 2

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił II nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarskiego

http://bip.lubuskie.pl/688/2773/Pomoc_materialna_dla_studentow_kierunkow_lekarskich_-_drugi_nabor_wnioskow/

previous | next | page 1/15

Kalendarz wydarzeń

23
01.2019
12:00

Posiedzenie Rady Wydziału

20
02.2019
12:00

Posiedzenie Rady Wydziału

23
02.2019
09:30

Lubuski Oddział Lekarzy rodzinnych zaprasza na Akademię Tyreologii Praktycznej

Hotel For Rest

20
03.2019
12:00

Posiedzenie Rady Wydziału

24
04.2019
12:00

Posiedzenie Rady Wydziału

22
05.2019
12:00

Posiedzenie Rady Wydziału

26
06.2019
12:00

Posiedzenie Rady Wydziału

18
07.2019
12:00

Posiedzenie Rady Wydziału