Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sportowej

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sportowej

Szanowni Państwo
informujemy, że na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu jest organizowane Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sportowej. Zainteresowanych proszę o kontakt z panią mgr Barbarą Morawinb.morawin@wlnz.uz.zgora.pl

Zadaniem SKN Medycyny Sportowej będzie:

  1. Propagowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz współpraca ze klubami sportowymi w zakresie diagnostyki (m.in. próby wydolnościowe, analiza biochemiczna i immunologiczna) oraz profilaktyki i leczenie urazów w sporcie
  2. Organizacja spotkań z ekspertami z zakresu medycyny sportowej, odżywiania i suplementacji, zapobiegania dopingowi w sporcie, psychologii sportowej oraz z wybitnymi sportowcami
  3. Inicjowanie badań oraz udział w projektach badawczych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu i w organizacji imprez sportowych
  4. Udział w zabiegach operacyjnych i dyżurach – dotyczy kierunku lekarskiego

dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
a.zembron-lacny@wlnz.uz.zgora.pl
Prodziekan ds. Kształcenia WLiNZ
Wiceprezes ds. Naukowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Aktualności

White Coat Party

Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, IFMSA-Poland Oddział Zielona Góra oraz Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na kolejną edycję imprezy wydziałowej White Coat Party!   

Gwarantujemy świetną zabawę i okazję do poznania nowych ludzi.

POMORSKO-MAZOWIECKA Konferencja Alergologiczna

http://klr.szczecin.pl/wp-content/uploads/2019/10/Konferencja2019.pdf


XIV KONFERENCJA NA TEMAT TRANSPLANTACJI I KRWIODAWSTWA

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego po raz kolejny organizuje zbiórkę krwi.

Każdy kto weźmie w niej udział otrzyma o Pani Marszałek pomidory. Oczywiście oprócz pomidorów będzie też klasyczny pakiet regeneracyjny (tzw. ekwiwalent kaloryczny), czyli czekolady i słodki napój. Do tej pory, podczas zbiorek Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa „wzbogaciło” się od  2015 r. o prawie 300 litrów krwi! Jednak z uwagi na szybko „topniejące” zapasy w banku krwi organizowana jest kolejna akcja.  

Czerwony krwiobus stanie na parkingu przy urzędzie marszałkowskim w środę,  24 lipca w godz. od 9.00 do 14.00. Na krwiodawców czekać będzie także wakacyjna strefa relaksu.

Pamiętajmy - dzień przed oddaniem krwi warto jest się dobrze nawodnić, a w dniu badania obowiązkowo należy zjeść śniadanie!


Studenci lekarskiego; praktyki wakacyjne na Krecie

"W ramach umowy partnerskiej województwa lubuskiego z Kretą dwoje studentów medycyny Uniwersytetu Zielonogórskiego - Olga Grodzka i Piotr Wośkowiak - przebywa obecnie na praktykach na wyspie (...)"

http://lubuskie.pl/news/25684/27/Studenckie-praktyki-na-Krecie/Uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku “pielęgniarstwo”

Prof. Marcin Zaniew znalazł się wśród autorów jednego z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych Nature Genetics i American Journal of Human Genetics

http://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?sukces-prof-marcina-zaniewa-z-katedry-pediatrii-wydziau-lekarskiego-i-nauk-o-zdrowiu-uz

previous | next | page 1/17

Kalendarz wydarzeń

14
11.2019
08:00

Kurs całkowita i nadpochwowa histerektomia laparoskopowa