kurs: Ordynowanie leków i wypisywanie recept

kurs: Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Katedra Chorób Wewnętrznych zapraszają na pierwszą edycję kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych:
" Ordynowanie leków i wypisywanie recept".
Kurs podzielony jest na dwie części w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych.
Rozpoczęcie kursu planowane jest na 06 maja 2016 roku. Ze względu na zobowiązania zawodowe uczestników kursu zajęcia będą odbywać się w piątki od godziny 14 oraz soboty od godziny 9 w cyklach cotygodniowych.
Termin zgłoszenia: 21.04.2016 do 28.04.2016
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych: 29.04.2016
Termin wpłat: 7 dni po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych.
Szczegółowe informacje dotyczące kursu zamieszczone są w regulaminie.
CZĘŚĆ I -  zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,  z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Opłata za kurs 550,00 zł.
CZĘŚĆ II -  przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek  i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.   Opłata za kurs 480 zł.
Osoby, które po złożeniu egzaminu i uzyskaniu certyfikatu uprawnione będą do:
Część I 
Samodzielna ordynacja leków zawierających określone substancje czynne,  z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
Samodzielna ordynacja wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
Wystawianie recept  w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia,  niezbędne do kontynuacji leczenia.
Wystawianie recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne. 
Samodzielne ordynowanie leków z kategorii OTC.
Część II
Wystawianie recept  w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia
Wystawianie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
Samodzielne ordynowanie leków z kategorii OTC.   
Zasady rekrutacji
 1. Na kursy specjalizacyjne i doskonalące mogą zgłaszać się pielęgniarki, które dostarczą następujące dokumenty:
CZĘŚĆ I -  zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,  z późn. zm.) :
dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających,
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.  
CZĘŚĆ II -  zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych
dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 
2. Zgłoszenia na kurs w formie wypełnionego formularza „ZGŁOSZENIE NA KURS” należy kierować do UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, w jednej z poniższych form:
a) pocztowo na adres  zatrudnienia kierownika kursu lub; 
b) w wersji elektronicznej na adres e-mailowy podany przy informacji o kursie; 
Nie są przyjmowane zgłoszenia telefonicznie.  
 
Kserokopie dokumentów kwalifikacji zawodowych i kartę zgłoszenia na kurs, prosimy składać w:

Sekretariacie Katedry Chorób Wewnętrznych 
Renata Galant
tel.: 68 328 32 89
e-mail: sekretariat-kchw@wlnz.uz.zgora.pl
Adres: ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra
Kierownik kursu:
mgr Iwona Bonikowska 
e-mail : iwaboni@wp.pl  tel. 602698252
Serdecznie zapraszamy

Aktualności

White Coat Party

Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, IFMSA-Poland Oddział Zielona Góra oraz Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na kolejną edycję imprezy wydziałowej White Coat Party!   

Gwarantujemy świetną zabawę i okazję do poznania nowych ludzi.

POMORSKO-MAZOWIECKA Konferencja Alergologiczna

http://klr.szczecin.pl/wp-content/uploads/2019/10/Konferencja2019.pdf


XIV KONFERENCJA NA TEMAT TRANSPLANTACJI I KRWIODAWSTWA

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego po raz kolejny organizuje zbiórkę krwi.

Każdy kto weźmie w niej udział otrzyma o Pani Marszałek pomidory. Oczywiście oprócz pomidorów będzie też klasyczny pakiet regeneracyjny (tzw. ekwiwalent kaloryczny), czyli czekolady i słodki napój. Do tej pory, podczas zbiorek Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa „wzbogaciło” się od  2015 r. o prawie 300 litrów krwi! Jednak z uwagi na szybko „topniejące” zapasy w banku krwi organizowana jest kolejna akcja.  

Czerwony krwiobus stanie na parkingu przy urzędzie marszałkowskim w środę,  24 lipca w godz. od 9.00 do 14.00. Na krwiodawców czekać będzie także wakacyjna strefa relaksu.

Pamiętajmy - dzień przed oddaniem krwi warto jest się dobrze nawodnić, a w dniu badania obowiązkowo należy zjeść śniadanie!


Studenci lekarskiego; praktyki wakacyjne na Krecie

"W ramach umowy partnerskiej województwa lubuskiego z Kretą dwoje studentów medycyny Uniwersytetu Zielonogórskiego - Olga Grodzka i Piotr Wośkowiak - przebywa obecnie na praktykach na wyspie (...)"

http://lubuskie.pl/news/25684/27/Studenckie-praktyki-na-Krecie/Uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku “pielęgniarstwo”

Prof. Marcin Zaniew znalazł się wśród autorów jednego z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych Nature Genetics i American Journal of Human Genetics

http://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?sukces-prof-marcina-zaniewa-z-katedry-pediatrii-wydziau-lekarskiego-i-nauk-o-zdrowiu-uz

previous | next | page 1/17

Kalendarz wydarzeń

14
11.2019
08:00

Kurs całkowita i nadpochwowa histerektomia laparoskopowa